info@scdetailing.fi

Helsinki 010 322 6779 Vantaa 010 322 6770

Umpioiden kunnostus

SC Detailing kiillottaa ajovalot Helsingissä ja Vantaalla

SC Detailing kunnostaa huonokuntoiset auton ajovalojen umpiot lähes uudenveroisiksi Vantaan ja Helsingin toimipisteissä.

Auton valoteho on yksi merkittävimmistä turval­li­suus­va­rusteista. Huonokuntoiset umpiot ovat riskitekijä, joka on syytä korjata kuntoon.

Umpioiden hionta ja uv suojaus alk. 120 €. 

Ota yhteyttä 010 322 6770 ja varaa aika kunnostukseen!

Muoviset umpiot

Ajan kuluessa muo­vis­ta val­mis­te­tut ajo­va­loum­pi­ot voivat kel­las­tua, ja nii­hin saat­taa muo­dos­tua mai­to­mai­nen pin­ta. Tämä joh­tuu pää­o­sin ult­ra­vi­o­let­ti­sä­tei­lyn ikään­nyt­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta muovipintoihin. Tämän seu­rauk­se­na va­lo­te­ho las­kee mer­kit­tä­väs­ti, jolloin sil­lä on suu­ri vai­ku­tus nä­ky­vyy­teen pi­me­äl­lä. Huo­noil­la ajo­va­loum­pi­oil­la aja­mis­ta tu­li­si mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vält­tää. So­pi­va kä­sit­te­ly kuitenkin pe­las­taa ku­lah­ta­neen um­pi­on, mut­ta lain mu­kaan ajo­va­lo­jen ra­ken­net­ta ei saa muut­taa.

Lasiset umpiot

Myös la­si­set um­pi­ot ku­lu­vat käy­tös­sä, mikä joh­tuu ta­val­li­ses­ti mik­ro­naar­muis­ta tai ki­ve­nis­ke­mis­tä. Mik­ro­naar­mu­ja voi kiil­lot­taa pois la­sin­hi­on­taan tar­koi­te­tuil­la vä­li­neil­lä, mut­ta ki­ve­nis­ke­mil­le ei mah­da mi­tään – sil­loin on vain os­tet­ta­va uu­det um­pi­ot.

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

SC Detailing

SC Detailing Vantaa
Ohtolankatu 6, 01510 Vantaa
010 322 6770 tai Whatsapp

SC Detailing Helsinki
Aamuruskontie 6, 00750 Helsinki
010 322 6779 tai Whatsapp

Ma – To 08.00 – 17.00
Pe 08:00 – 16:00