SC Detailing kiillottaa ajovalot Helsingissä ja Vantaalla

SC Detailing kunnostaa huonokuntoiset auton ajovalojen umpiot lähes uudenveroisiksi Vantaan ja Helsingin toimipisteissä.

Auton valoteho on yksi merkittävimmistä turval­li­suus­va­rusteista. Huonokuntoiset umpiot ovat riskitekijä, joka on syytä korjata kuntoon.

Umpioiden hionta ja uv suojaus alk. 120 €. 

Ota yhteyttä 010 322 6770 ja varaa aika kunnostukseen!

Muoviset umpiot

Ajan kuluessa muo­vis­ta val­mis­te­tut ajo­va­loum­pi­ot voivat kel­las­tua, ja nii­hin saat­taa muo­dos­tua mai­to­mai­nen pin­ta. Tämä joh­tuu pää­o­sin ult­ra­vi­o­let­ti­sä­tei­lyn ikään­nyt­tä­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta muovipintoihin. Tämän seu­rauk­se­na va­lo­te­ho las­kee mer­kit­tä­väs­ti, jolloin sil­lä on suu­ri vai­ku­tus nä­ky­vyy­teen pi­me­äl­lä. Huo­noil­la ajo­va­loum­pi­oil­la aja­mis­ta tu­li­si mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vält­tää. So­pi­va kä­sit­te­ly kuitenkin pe­las­taa ku­lah­ta­neen um­pi­on, mut­ta lain mu­kaan ajo­va­lo­jen ra­ken­net­ta ei saa muut­taa.

Lasiset umpiot

Myös la­si­set um­pi­ot ku­lu­vat käy­tös­sä, mikä joh­tuu ta­val­li­ses­ti mik­ro­naar­muis­ta tai ki­ve­nis­ke­mis­tä. Mik­ro­naar­mu­ja voi kiil­lot­taa pois la­sin­hi­on­taan tar­koi­te­tuil­la vä­li­neil­lä, mut­ta ki­ve­nis­ke­mil­le ei mah­da mi­tään – sil­loin on vain os­tet­ta­va uu­det um­pi­ot.

 

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Connected account for the user scdetailingfinland does not have permission to use this feed type.